نوکیا

Nokia

مرتب کردن بر اساس :
Nokia G21نوکیا جی ۲۱

تومان

5/060/000

64GB 128GB3,6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
270dpi
6.5
4G
mAh5050
Nokia 150 (2020)نوکیا ١٥٠ (٢٠٢٠)
0.00390625GB0GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
2.4
-
mAh1020
Nokia C30نوکیا سی 30

تومان

3/290/000

32GB 64GB2,3GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
257dpi
6.82
4G
mAh6000
Nokia G20نوکیا جی ٢٠

تومان

4/650/000

64GB 128GB4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.52
4G
mAh5050
Nokia C20نوکیا سی ۲۰

تومان

2/480/000

16GB 32GB2,1GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.52
4G
mAh3000
Nokia C10نوکیا سی ١٠

تومان

1/820/000

16GB 32GB2,1GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.52
4G
mAh3000
Nokia G10نوکیا جی ١٠

تومان

3/350/000

32GB 64GB3,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.52
4G
mAh5050
Nokia C1نوکیا سی ۱
16GB1GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
197dpi
5.45
4G
mAh2500
Nokia 5.4نوکیا ٥.٤
64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.39
4G
mAh4000
Nokia 2.4نوکیا ٢.٤
32GB 64GB2,3GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
259dpi
6.5
4G
mAh4500
Nokia C3نوکیا سی ٣
16GB 32GB2,3GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
281dpi
5.99
4G
mAh3040
Nokia 125نوکیا ١٢٥
0.00390625GB0GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
2.4
-
mAh1020
Nokia 5310 (5310)نوکیا ۵۳۱۰ (۲۰۲۰)

تومان

1/420/000

0.015625GB0.0078125GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
2.4
-
mAh-
Nokia C2نوکیا سی ٢
16GB1GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
295dpi
5.7
4G
mAh2800
Nokia 5.3نوکیا ٥.٣

تومان

3/850/000

64GB3,6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
268dpi
6.55
4G
mAh4000
Nokia 2.3نوکیا ۲.۳
32GB2GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
271dpi
6.2
4G
mAh4000
Nokia 6.2نوکیا ٦.٢

تومان

5/350/000

32GB 64,128GB3,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
409dpi
6.3
4G
mAh3500
Nokia 7.2نوکیا ٧.٢

تومان

7/090/000

64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
409dpi
6.3
4G
mAh3500
Nokia 2.2نوکیا ٢.٢
16GB 32GB2,3GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
295dpi
5.71
4G
mAh3000
Nokia 210نوکیا ٢١٠
0.015625GB0GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
2.4
-
mAh1020
Nokia 3.2نوکیا ٣.٢

تومان

3/310/000

16GB 32,64GB2,3GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.26
4G
mAh4000
Nokia 105 (2019)نوکیا ۱۰۵ (۲۰۱۹)
0.00390625GB0.00390625GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
1.77
-
mAh800
Nokia 2720 Flipنوکیا ۲۷۲۰ فلیپ
4GB0.5GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
2.8
-
mAh1500
Nokia 3310 4Gنوکیا ۳۳۱۰ ۴جی

تومان

1/350/000

0.5GB0.25GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
2.4
4G
mAh1200