شیائومی

Xiaomi

مرتب کردن بر اساس :
Xiaomi Redmi 10Cشیائومی ردمی ۱۰ سی
64GB 128GB4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
268dpi
6.71
4G
mAh5000
Xiaomi Poco X4 Pro 5Gشیائومی پوکو ایکس 4 پرو 5جی

تومان

8/600/000

64GB 128,256GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh5000
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5Gشیائومی ردمی نوت 11 پرو 5جی
64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh5000
Xiaomi Redmi Note 11Sشیائومی ردمی نوت 11 اس

تومان

6/250/000

64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
409dpi
6.43
4G
mAh5000
Xiaomi Redmi Note 11 Proشیائومی ردمی نوت 11 پرو

تومان

6/680/000

64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh5000
Xiaomi Redmi Note 11شیائومی ردمی نوت 11

تومان

5/480/000

64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
409dpi
6.43
4G
mAh5000
Xiaomi 12Xشیائومی ۱۲ ایکس

تومان

16/250/000

128GB 256GB8,12GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
419dpi
6.28
5G
mAh4500
Xiaomi 12 Proشیائومی ۱۲ پرو
128GB 256GB8,12GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
552dpi
6.73
5G
mAh4600
Xiaomi 12شیائومی ۱۲
128GB 256GB8,12GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
419dpi
6.28
5G
mAh4500
Xiaomi Poco M4 Pro 5Gشیائومی پوکو ام ۴ پرو ۵جی

تومان

5/780/000

64GB 128,256GB8,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
399dpi
6.6
5G
mAh5000
Xiaomi Redmi Note 10 liteشیائومی ردمی نوت 10 لایت
64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh5020
xiaomi Poco C31شیائومی پوکو سی ۳۱

تومان

3/440/000

32GB 64GB3,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.53
4G
mAh5000
Xiaomi 11 Lite 5G NEشیائومی ۱۱ لایت ۵ جی ان ای
128GB 256GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
402dpi
6.55
5G
mAh4250
Xiaomi Redmi 10 Primeشیائومی ردمی 10 پرایم
64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
405dpi
6.5
4G
mAh6000
Xiaomi Redmi 9 Activشیائومی ردمی 9 اکتیو

تومان

4/480/000

64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.53
4G
mAh5000
Xiaomi 11Tشیائومی ١١ تی

تومان

11/350/000

128GB 256GB8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh5000
Xiaomi 11T Proشیائومی ١١ تی پرو

تومان

14/500/000

128GB 256GB8,12GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh5000
Xiaomi Redmi 10شیائومی ردمی ۱۰
64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
405dpi
6.5
4G
mAh5000
Xiaomi Poco X3 GTشیائومی پوکو ایکس ٣ جی تی

تومان

8/150/000

128GB 256GB8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
399dpi
6.6
5G
mAh5000
Xiaomi Poco M3 Pro 5Gشیائومی پوکو ام 3 پرو 5جی

تومان

4/900/000

64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
405dpi
6.5
5G
mAh5000
Xiaomi Redmi Note10 Proشیائومی ردمی نوت ١٠ پرو

تومان

6/670/000

64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh5020
Xiaomi Redmi Note 10Sشیائومی ردمی نوت ١٠ اس

تومان

5/500/000

64GB 128GB6,8,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
409dpi
6.43
4G
mAh5000
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Maxشیائومی ردمی نوت ١٠ پرو مکس

تومان

7/370/000

64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh5020
Xiaomi Poco F3شیائومی پوکو اف ٣

تومان

9/500/000

128GB 256GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
386dpi
6.67
5G
mAh4520
Xiaomi note 10شیائومی ردمی نوت ١٠
64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.43
4G
mAh5000
Xiaomi Mi 11 Ultraشیائومی می ١١ اولترا

تومان

44/000/000

256GB 512GB8,12GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
6.81
5G
mAh5000
Xiaomi Poco X3 Proشیائومی پوکو ایکس ٣ پرو

تومان

8/800/000

128GB 256GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
6.67
4G
mAh5160
Xiaomi MI 11iشیائومی می ١١ آی

تومان

16/600/000

128GB 256GB8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh4520
Xiaomi Mi 11 Liteشیائومی می ١١ لایت
64GB 128GB6,8,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
402dpi
6.55
4G
mAh4250
Xiaomi Mi 11 Lite 5Gشیائومی می ١١ لایت ٥جی

تومان

7/800/000

64GB 128,256GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
402dpi
6.55
5G
mAh4250
Xiaomi Redmi K40شیائومی ردمی کا ۴۰
128GB 256GB6,8,12GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh4520
Xiaomi Redmi 9Tشیائومی ردمی ٩ تی

تومان

5/000/000

64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.53
4G
mAh6000
Xiaomi Mi 11شیائومی می ۱۱
128GB 256GB6,8,12GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
515dpi
6.81
5G
mAh4600
Xiaomi Poco M3شیائومی پوکو ام ٣

تومان

5/000/000

64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
6.53
4G
mAh6000
Xiaomi Poco X3شیائومی پوکو ایکس ۳
64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh6000
Xiaomi Mi 10Tشیائومی می ١٠ تی
128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh5000
Xiaomi Mi 10T pro 5Gشیائومی می ١٠ تی پرو ٥جی

تومان

12/400/000

128GB 256GB8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh5000
Xiaomi Mi 10T Lite 5Gشیائومی می ١٠تی لایت ٥جی
64GB 128GB6GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
5G
mAh4820
Xiaomi Poco X3 NFCشیائومی پوکو ایکس ٣ ان اف سی

تومان

5/850/000

64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh5160
Xiaomi Redmi 9Aشیائومی ردمی ٩ ای

تومان

3/720/000

32GB 64,128GB2,3,6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.53
4G
mAh5000
Xiaomi Redmi 9Cشیائومی ردمی ٩ سی
32GB 64,128GB2,3,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
269dpi
6.53
4G
mAh5000
Xiaomi Redmi 10X 4Gشیائومی ردمی ۱۰ ایکس ۴ جی
128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.53
4G
mAh5020
Xiaomi Redmi Note 9Sشیائومی ردمی نوت ٩ اس
64GB 128GB6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh5020
Xiaomi redmi note 9 proشیائومی ردمی نوت ٩ پرو
64GB 128GB6,8GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.67
4G
mAh5020
Xiaomi Mi 10 Lite 5Gشیائومی می ١٠ لایت ٥جی
64GB 128GB6GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
---
6.57
5G
mAh4160
Xiaomi Redmi Note 9شیائومی ردمی نوت ٩
64GB 128GB3,6,4GB Ram
0
DXOMARK
0Antutu
395dpi
6.53
4G
mAh5020